Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 | Hosoduhoc.com

0 Comments

Sách giáo khoa toán lớp 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành nhằm giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng giải bài tập toán tiểu học. Sách gồm các bài luyện tập các phần trong sách giáo khoa toán lớp 5.

Giới thiệu Chương trình học SGK Toán lớp 5:

CHUYÊN ĐỀ TOÁN LỚP 5 TẬP 1

CHƯƠNG 1. ĐÁNH GIÁ VÀ BỔ SUNG HƯƠNG THƠM. GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN PHÍ. CHỈ BẢNG ĐO LƯỜNG KHU VỰC
Bài 1. Ôn lại khái niệm phân số
Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số
Bài 4. Ôn tập: So sánh Hai phân số (tiếp theo)
Bài 5. Số thập phân
Bài 6. Thực hành
Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Bài 9. Hỗn số
Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)
Bài 11. Thực hành
Bài 12 + 13 + 14. luyện tập chung
Bài 15. Ôn tập về giải toán
Bài 16. Xem lại và bổ sung trong khắc phục sự cố
Bài 17. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 18. Xem lại và bổ trợ trong khắc phục sự cố (tiếp theo)
Bài 19. Luyện tập
Bài 20. Cùng nhau luyện tập
Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị độ dài
Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị độ dài
Bài 23. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 24. Đề-xi-mét vuông. héc-ta vuông
Bài 25. Milimét vuông – Bảng đơn vị diện tích
Bài 26. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 27. Mẫu Anh
Bài 28. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 29 + 30 + 31. luyện tập chung
CHƯƠNG 2. CÁC SỐ THẬP KỶ. CÁC PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ KỸ THUẬT SỐ
Bài 32. Khái niệm số thập phân
Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Bài 34: Dòng số thập phân – Đọc, viết số thập phân
Bài 35. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 36. Hai phân số bằng nhau
Bài 37. So sánh hai phân số thập phân
Bài 38. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 39. Luyện tập chung – VBT Toán 5
Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Bài 41. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 42. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Bài 44 + 45 + 46. luyện tập chung
Bài học 47. Kiểm tra bản thân
Bài 48. Cộng hai số thập phân
Bài 49. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 50. Tổng của nhiều số thập phân
Bài 51. Luyện tập
Bài 52. Trừ hai chữ số thập phân
Bài 53. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 54. Luyện tập chung
Bài 55. Nhân một số thập phân với một số nguyên
Bài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
Bài 57. Luyện tập
Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 59 + 60. Thực tiễn
Bài 61 + 62. luyện tập chung
Bài 63. Chia một số thập phân cho một số nguyên
Bài 64. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thương là số thập phân.
Bài 67. Luyện tập
Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Bài 69. Luyện tập
Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân
Bài 71. Luyện tập
Bài 72 + 73. luyện tập chung
Bài 74. Phần trăm
Bài 75. Giải bài về tỉ số phần trăm
Bài 76. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 77. Giải các bài toán về phần trăm (tiếp theo)
Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 79. Giải bài toán về phần trăm (tiếp theo)
Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 81 + 82. luyện tập chung
Bài 83. Giới thiệu về máy tính bỏ túi
Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải các bài toán về tỉ số phần trăm
CHƯƠNG 3. ÔN TẬP – VBT TOÁN 5 LUYỆN TẬP 1
Bài 85. Hình tam giác
Bài 86. Diện tích hình tam giác
Bài 87. Luyện tập
Bài 88. Cùng nhau luyện tập
Bài học 89. Kiểm tra bản thân
GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TẬP 2

READ  Review sách: Trở Về Từ Cõi Sáng | Hosoduhoc.com

CHƯƠNG 3. ÔN TẬP – VBT TOÁN 5 LỚP 2
Bài 90. Hình thang
Bài 91. Diện tích hình thang
Bài 92. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 93. Cùng nhau luyện tập
Bài 94. Đường tròn. Vòng tròn
Bài 95. Chu vi hình tròn
Bài 96. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 97. Diện tích hình tròn
Bài 98. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 99. Cùng nhau luyện tập
Bài 100. Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Bài 101 + 102. Thực hành tính diện tích
Bài 103. Luyện tập chung
Bài 104. Hình chữ nhật. Khối lập phương
Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Bài 106. Luyện tập
Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Bài 108. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 109. Cùng nhau luyện tập
Bài 110. Thể tích của một hình
Bài 111. Đề-xi-mét khối. decimeter khối
Bài 112. Mét khối
Bài 113. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 114. Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 115. Thể tích của một khối lập phương
Bài 116 + 117. Cùng luyện tập
Bài 118 *. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu Sphere
Bài 119 + 120. Cùng luyện tập
Bài 121. Tự kiểm tra
CHƯƠNG 4. ĐO LƯỜNG THỜI GIAN. CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN
Bài 122. Bảng đơn vị thời gian
Bài 123. Cộng số đo thời gian
Bài 124. Trừ số đo thời gian
Bài 125. Luyện tập
Bài 126. Nhân số đo thời gian với một số
Bài 127. Chia số đo thời gian cho một số
Bài 128. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 129. Cùng luyện tập
Bài 130. Tốc độ
Bài 131. Luyện tập
Bài 132. Khoảng cách
Bài 133. Luyện tập
Bài 134. Thời gian
Bài 135. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 136 + 137 + 138. Cùng luyện tập
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ
Bài 139. Ôn tập về số tự nhiên
Bài 140 + 141. Ôn tập về phân số
Bài 142 + 143. Ôn tập về số thập phân
Bài 144 + 145. Ôn tập về Đo độ dài và Đo khối lượng
Bài 146. Ôn tập về Đo lường Diện tích
Bài 147. Ôn tập về đo thể tích
Bài 148. Ôn tập về diện tích số đo và thể tích số đo
Bài 149. Ôn tập về đo thời gian
Bài 150. Phép cộng
Bài 151. Phép trừ
Bài 152. Luyện tập
Bài 153. Phép nhân
Bài 154. Luyện tập
Bài 155. Phép chia
Bài 156 + 157. Luyện tập
Bài 158. Ôn tập về các phép tính có số đo thời gian
Bài 159. Nhận xét chu vi và diện tích một số cách
Bài 160. Luyện tập
Bài 161. Ôn tập về cách tính diện tích và thể tích một số cách
Bài 162. Luyện tập
Bài 163. Luyện tập chung
Bài 164. Một số dạng bài toán đã học
Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
Bài 168. Ôn tập biểu đồ
Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Cùng luyện tập
Bài 175. Tự Trắc nghiệm – VBT Toán 5

READ  [Review Sách] "Người Trong Muôn Nghề": Để Nghề Nghiệp Không Còn Là "Gánh Nặng"! | Hosoduhoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud